slide

Процедури | ДГС Н. Паничарево

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6756 ДГС Н. Паничарево 03.08.2023 изгор,избк,гбр,брк,цр,бл,гбр 308-а; 323-г; 324-б; 340-б,в,г; 360-а;406-ж Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,341.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6525 ДГС Н. Паничарево 25.01.2023 здгл,бб,чб,бл,цр,избк,срлп,гбр,трп,мжд Обект №2310 Процедури за добив на дървесина 31,845.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6506 ДГС Н. Паничарево 05.01.2023 бб,чб,бл,цр,гбр,трп,срлп,мжд,кгбр,здгл,избк Обект №2309, Обект №2310 Процедури за добив на дървесина 49,938.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6472 ДГС Н. Паничарево 21.12.2022 бл,цр,гбр,срлп,мжд,кгбр №2314 Процедури за добив на дървесина 70,882.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6451 ДГС Н. Паничарево 16.12.2022 чб, бб, мжд №2215 Процедури за добив на дървесина 3,723.12 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6444 ДГС Н. Паничарево 16.12.2022 чб,бл,изгор,цр,гбр,срлп,трп,мжд,кгбр,,здгл,бб, №2303, №2304, №2305, №2306, №2307, №2310, №2311, №2313 Процедури за добив на дървесина 315,703.51 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6443 ДГС Н. Паничарево 16.12.2022 бл,цр,мжд,кгбр,изгор,избк,срлп,бб,чб,бл,трп,гбр, №2301, №2302, №2308, №2309, №2312 Процедури за добив на дървесина 138,258.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6375 на ДГС Н. Паничарево от 30.11.2022 е прекратена!
6375 ДГС Н. Паничарево 30.11.2022 чб, бб, мжд Обект №2215 Процедури за добив на дървесина 3,723.12 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6365 на ДГС Н. Паничарево от 14.11.2022 е прекратена!
6365 ДГС Н. Паничарево 14.11.2022 чб, бб, мжд Обект №2215 Процедури за добив на дървесина 3,723.12 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6333 на ДГС Н. Паничарево от 14.10.2022 е прекратена!
6333 ДГС Н. Паничарево 14.10.2022 чб, бб, мжд Обект №2215 Процедури за добив на дървесина 3,723.12 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6151 ДГС Н. Паничарево 27.05.2022 Обект №1-ЛКД / 2022 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 27,034.08 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6120 ДГС Н. Паничарево 19.05.2022 Открита процедура 11,054.89 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6065 ДГС Н. Паничарево 01.04.2022 дб,цр,мжд,гбр,срлп Обект №2118, Обект №2113 и Обект №2208 Процедури за добив на дървесина 14,170.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6038 ДГС Н. Паничарево 18.03.2022 чб,изгор,бл,избк,цр,гбр,трп,срлп,мжд,кгбр Обект №2201, Обект №2202, Обект №2208 Процедури за добив на дървесина 100,275.41 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5986 ДГС Н. Паничарево 02.03.2022 цр,бл,изгор,кг,мжд; 2204 Процедури за добив на дървесина 21,966.26 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5805 ДГС Н. Паничарево 10.12.2021 изгор,бл,цр,срлп,мжд,кгбр 2214 - ЧГТ Процедури за добив на дървесина 58,939.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5788 ДГС Н. Паничарево 06.12.2021 изгор;избк;цр;гбр;мжд;чб;бл;кгбр;трп;срлп;бб; № № 22-1, № 22-2, № 22-3, № 2205-2, № 2209-2 и № 2211-2 Процедури за продажба на дървесина 441,729.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5779 ДГС Н. Паничарево 06.12.2021 изгор;избк;цр;гбр;мжд;чб;бл;гбр;трп;срлп;бб; 2205;2207;2209;2211; Процедури за добив на дървесина 118,349.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5775 ДГС Н. Паничарево 06.12.2021 изгор;избк;цр;гбр;мжд;чб;бл;кгбр;трп;срлп;здгл 2203;2204;2206;2210;2212; Процедури за добив на дървесина 103,778.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5589 ДГС Н. Паничарево 01.10.2021 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,021.00 лв. без ДДС