slide

Заповеди | ДГС Н. Паничарево

Заповед на община Созопол за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
20.03.2023 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Малко Търново за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
27.02.2023 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Приморско за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДГС Н. Паничарево
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия - ТП "ДГС Ново Паничарево"
Файл
Добавен
01.10.2019 / ДГС Н. Паничарево