slide

Заповеди | ДГС Н. Паничарево

Заповеди на МЗХ и указания за заявителите относно издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)
Файл
Добавен
25.03.2024 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на обшина Созопол за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
08.03.2024 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Приморско за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
27.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Малко Търново за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
27.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Созопол за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
20.03.2023 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Малко Търново за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
27.02.2023 / ДГС Н. Паничарево
Заповед на община Приморско за забранените за паша горски територии
Файл
Добавен
20.02.2023 / ДГС Н. Паничарево
Правила за закупуване на горски територии от държавните предприятия - ТП "ДГС Ново Паничарево"
Файл
Добавен
01.10.2019 / ДГС Н. Паничарево