slide

Гoрска сертификация | ДГС Н. Паничарево

Доклад мониторинг фауна 2023 г.
Файл
Добавен
13.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Доклад мониторинг флора 2023 г.
Файл
Добавен
13.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Резюме на Доклад
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление информация за извършване на горскостопанска дейност 2024 г.
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление дейности през 2024 г.
Файл
Добавен
05.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Анализ на положителните и отрицателните социални външни ефекти 2024 г.
Файл
Добавен
02.02.2024 / ДГС Н. Паничарево
Анализ на положителните и отрицателните социални външни ефекти 2023 г
Файл
Добавен
13.02.2023 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление дейтосни през 2023 г.
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Доклад мониторинг флора 2022 г.
Файл
Добавен
10.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Доклад мониторинг фауна 2022 г.
Файл
Добавен
10.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Резюме мониторинг за 2022 г.
Файл
Добавен
10.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Списъци на дървесни и недървесни продукти и екосистемни услуги
Файл
Добавен
09.12.2022 / ДГС Н. Паничарево
Вътрешни правила за защита лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП "ДГС Ново Паничарево"
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Н. Паничарево
Карти ТП "ДГС Ново Паничарево"
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Н. Паничарево
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „НОВО ПАНИЧАРЕВО” - АКТУАЛИЗАЦИЯ
Файл
Добавен
10.10.2022 / ДГС Н. Паничарево
АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО" КЪМ 2022 ГОД.
Файл
Добавен
05.07.2022 / ДГС Н. Паничарево
Анализ 2022 г.
Файл
Добавен
18.03.2022 / ДГС Н. Паничарево
Резюме мониторинг за 2021 г.
Файл
Добавен
08.03.2022 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление 2022 г.
Файл
Добавен
02.03.2022 / ДГС Н. Паничарево
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2021 г.
Файл
Добавен
05.04.2021 / ДГС Н. Паничарево