Грска сертификация

АНАЛИЗ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2021 г.
Файл
Добавен
05.04.2021 / ДГС Н. Паничарево
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 НА ТП “ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2020 г. ДО 31.12.2020 г. по индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
05.04.2021 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление-горскостопански дейности 2021 г.
Файл
Добавен
29.01.2021 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление актуализация
Файл
Добавен
02.09.2020 / ДГС Н. Паничарево
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2020 г.
Файл
Добавен
03.02.2020 / ДГС Н. Паничарево
Мониторинг флора и фауна 2019 г.
Файл
Добавен
03.02.2020 / ДГС Н. Паничарево
Резюме мониторинг 2019 г.
Файл
Добавен
03.02.2020 / ДГС Н. Паничарево
Екологични стойности на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево” и извън нея, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности
Файл
Добавен
16.07.2019 / ДГС Н. Паничарево
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Файл
Добавен
12.02.2019 / ДГС Н. Паничарево
РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8.4.1. ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 ДО 31.12.218Г.:
Файл
Добавен
30.01.2019 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление до заинтересованите страни за дейността през 2019г:
Файл
Добавен
23.01.2019 / ДГС Н. Паничарево
доклад флора,фауна:
Файл
Добавен
22.01.2019 / ДГС Н. Паничарево
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ ПРИНЦИПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ - ТП "ДГС Ново Паничарево"
Файл
Добавен
07.12.2018 / ДГС Н. Паничарево
ДОКЛАД ЗА ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО" (АКТУАЛИЗИРАН АВГУСТ 2018)::
Файл
Добавен
08.08.2018 / ДГС Н. Паничарево
Актуализация на Доклада за Горите с висока консервационна стойност на територията на ТП "ДГС Ново Паничарево"::
Файл
Добавен
26.07.2018 / ДГС Н. Паничарево
Уведомление на заинтересованите страни за дейността през 2018г
Файл
Добавен
19.06.2018 / ДГС Н. Паничарево
Резюме на ГСП за управление на горите в ТП " ДГС Ново Паничарево ".
Файл
Добавен
18.06.2018 / ДГС Н. Паничарево
Политика на ТП „ДГС Ново Паничарево „ срещу корупцията
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Н. Паничарево
Политика за управление на горите на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево”
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Н. Паничарево
Вътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминация.
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Н. Паничарево