slide

Планове и разчети | ДГС Н. Паничарево

Годишен план за редовни + преходни за 2024 г.
Файл
Добавен
19.01.2024 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план 2024 г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г. - редовни и преходни насаждения
Файл
Добавен
12.01.2023 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина за 2022 г. - редовни и преходни насаждения
Файл
Добавен
18.01.2022 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ЛФ 2022 г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план
Файл
Добавен
17.09.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план
Файл
Добавен
17.09.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план
Файл
Добавен
14.01.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
05.10.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина 2020
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план 2020 г. (допълнителен)
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване 2020 г.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина 2019 - допълнителен
Файл
Добавен
22.10.2019 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Ново Паничарево за 2019г.::
Файл
Добавен
23.01.2019 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Ново Паничарево за 2019г.:
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Ново Паничарево" за 2018 г..
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Ново Паничарево" за 2017 г..
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Н. Паничарево