Процедура № 7041 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Н. Паничарево 10.07.2024 23,520.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Товарене, подвоз и разтоварване на прогнозни количества едра и средна строителна дървесина ,както и ОЗП и НОЗП от временни складове на изброените обекти до тир станция ,намиращи се на територията на ТП ДГС“Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401,2404,2406,2407,2408,2409,2411,2412 изгор,бл,избк,цр,срлп,трп,здгл,чб,бб 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 784 куб.м.