Процедури

Процедура № 3034 на ДГС Н. Паничарево

Процедура № 3034 на ДГС Н. Паничарево от 02.05.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 02.05.2019
Втора дата
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.