Процедури

Процедура № 5329 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 04.06.2021
Втора дата
Начална цена 24,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Техническо обслужване на МПС включващо: 1. „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС 2. „Доставка на резервни части по заявка на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.