Процедури

Процедура № 3983 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 14.04.2020
Втора дата
Начална цена 15,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане /бюра, столове, секции и др./ и на мебели и други материали за обзавеждане на сгради“ за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево” за 12 месеца.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.