Процедури

Процедура № 3283 на ДГС Н. Паничарево

Процедура № 3283 на ДГС Н. Паничарево от 23.07.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 23.07.2019
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МАТЕРИАЛИ /ИЗВЪН ДЕПАТА ПО НАРЕДБА № 8/ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.