Процедури

Процедура № 88 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 06.07.2016
Втора дата 30.12.2016
Начална цена
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата Продажба на добита иглолистна дървесина по ценоразпис на територията на ТП ДГС Ново Паничарево
Предмет Продажба на добита иглолистна дървесина по ценоразпис на територията на ТП ДГС Ново Паничарево

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.