Процедури

Процедура № 771 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 06.03.2017
Втора дата
Начална цена 25,912.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, находяща се на територията на „ЮИДП”ДП ТП „ДГС Ново Паничарево „

Данни за дървесината

Обект/и № 1709-1
Дървесен вид бл,цр,кбр,мжд;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 426 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 426 куб.м.