Процедури

Процедура № 749 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 23.02.2017
Втора дата
Начална цена 128,950.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, находяща се на територията на „ЮИДП”ДП ТП „ДГС Ново Паничарево „

Данни за дървесината

Обект/и № 1704-1;1712-1;1714-1;
Дървесен вид бк,бл,здб,цр,гбр,гкбр,мжд;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2130 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2130 куб.м.