Процедури

Процедура № 687 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 23.01.2017
Втора дата
Начална цена 206,910.44 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Обекти с №1702-ДГТ, №1703-ДГТ, №1707-ДГТ, №1708-ДГТ, №1709-ДГТ, №1711-ДГТ, №1713-ДГТ№ 1714 –ДГТ,№1716-ДГТ№ 1717 –ДГТ на територията на - ТП „ ДГС Ново Паничарево”ЛФ-2017г.

Данни за дървесината

Обект/и № №1702-ДГТ, №1703-ДГТ, №1707-ДГТ, №1708-ДГТ, №1709-ДГТ, №1711-ДГТ, №1713-ДГТ№ 1714 –ДГТ,№1716-ДГТ№ 1717 –ДГТ
Дървесен вид чб,бб,бк,бл,здб,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
Едра 799 куб.м.
Средна 1833 куб.м.
Дребна 94 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 7187 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 9913 куб.м.