Процедура № 6756 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Н. Паничарево 03.08.2023 1,341.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача открит конкурс Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове до Административната сграда с. Ново Паничарево и горски кантон с. Ясна поляна

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
308-а; 323-г; 324-б; 340-б,в,г; 360-а;406-ж изгор,избк,гбр,брк,цр,бл,гбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 45 куб.м. 0 куб.м. 45 куб.м.