Процедура № 6525 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Н. Паничарево 25.01.2023 31,845.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2310 (отдели, подотдели – 408 г; 409 б, г) от ЛФ-2023 г., находящ се в горска територия – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2310 здгл,бб,чб,бл,цр,избк,срлп,гбр,трп,мжд 29 куб.м. 135 куб.м. 7 куб.м. 298 куб.м. 438 куб.м. 0 куб.м. 907 куб.м.