Процедура № 6506 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Н. Паничарево 05.01.2023 49,938.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2309 (отдели, подотдели – 405 и; 406 д, е, и) и Обект № 2310 (отдели, подотдели – 408 г; 409 б, г) от ЛФ-2023 г., находящ се в горска територия – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2309, Обект №2310 бб,чб,бл,цр,гбр,трп,срлп,мжд,кгбр,здгл,избк 47 куб.м. 260 куб.м. 23 куб.м. 452 куб.м. 640 куб.м. 0 куб.м. 1477 куб.м.