Процедури

Процедура № 57 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 28.06.2016
Втора дата
Начална цена 15,885.82 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата Продажба на добита дървесина по ценоразпис
Предмет Продажба на добита дървесина по ценоразпис на територията на ТП ДГС Ново Паничарево

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.