Процедури

Процедура № 458 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 29.11.2016
Втора дата 05.12.2016
Начална цена 158,040.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „ Сеч и извоз до временен склад, на строителни материали, дърва за огрев и ремонт на извозен горски път ” от Обекти с №1704-ДГТ, №1705-ДГТ, №1710-ДГТ, №1712-ДГТ, № 1718 –ЧГТ, на територията на - ТП „ ДГС Ново Паничарево”ЛФ-2017г.

Данни за дървесината

Обект/и № №1704-ДГТ, №1705;, №1710; №1712;, № 1718;
Дървесен вид чб,бб,бк,дб,цр,гбр,кгбр,лп,мжд,трп,
Едра 302 куб.м.
Средна 1309 куб.м.
Дребна 69 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 5225 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6905 куб.м.