Процедури

Процедура № 425 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 28.11.2016
Втора дата 01.12.2016
Начална цена 9,469.35 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина на територията на ТП”ДГС Ново Паничарево” Заповед РД 05-196/14.11.2016 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1615-13; 1615-15;
Дървесен вид чб
Едра 122.04 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 122.04 куб.м.