Процедури

Процедура № 3861 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 05.02.2020
Втора дата
Начална цена 77,939.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно надаване
Предмет „Търг с тайно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост, в териториалния обхват на ТП “ДГС Ново Паничарево” Обект №2005

Данни за дървесината

Обект/и № 2005
Дървесен вид бб,избк,изгор,срлп,трп,гбр,цр,мжд,кгбр
Едра 75 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1025 куб.м.
За огрев 525 куб.м.
ОЗМ 25 куб.м.
Всичко 1688 куб.м.