Процедури

Процедура № 3860 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 05.02.2019
Втора дата
Начална цена 31,510.48 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс- добив на дървесина в горски територии държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Ново Паничарево“ Обект№2009

Данни за дървесината

Обект/и № 2009
Дървесен вид чб, бб, изгор, бл, цр, гбр, кгбр, мжд
Едра 576 куб.м.
Средна 82 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 579 куб.м.
За огрев 21 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1258 куб.м.