Процедури

Процедура № 3758 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 18.12.2019
Втора дата
Начална цена 500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Покана до определени лица
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата покана до определени лица
Предмет Текущ ремонт и поддръжка на котел и отоплителната инсталация в административната сграда на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.