Процедури

Процедура № 3229 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 09.08.2019
Втора дата
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане / бюра, столове, секции и др./ и на мебели и други материали за обзавеждане на сгради за нуждите на ТП ДГС Ново Паничаерво“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.