Процедури

Процедура № 3157 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 13.06.2019
Втора дата
Начална цена 240.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне без предварително обявление
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне без предварително обявление
Предмет „Доставка на вода – прогнозни количества за обекти, в териториалния обхват на ТП „ДГС – Ново Паничаерво”,

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.