Процедури

Процедура № 2877 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 06.03.2019
Втора дата 12.03.2019
Начална цена 600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява по реда на глава ХХVІ от ЗОП
Предмет „ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗГ, ЗЛОД И ДР. НЕОБХОДИМИ БЛАНКИ ПО ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.