Процедури

Процедура № 2532 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 28.11.2018
Втора дата
Начална цена 38,876.49 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет ”Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2019 г

Данни за дървесината

Обект/и № 1904;1905
Дървесен вид чб,изгр,избк,бл,цр,кгбр,мждр,
Едра 402 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 567 куб.м.
За огрев 639 куб.м.
ОЗМ 121 куб.м.
Всичко 1746 куб.м.