Процедури

Процедура № 2530 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 29.11.2018
Втора дата
Начална цена 124,866.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА чл.49,ал.1,т.2 във връзка с чл.50,ал.1,т2 от НУРВИДГТДОСПДНГП НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО”

Данни за дървесината

Обект/и № 1901;1902
Дървесен вид чб,бл,цр,гбр,кгбр,мждр,
Едра 142 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1072 куб.м.
За огрев 1163 куб.м.
ОЗМ 145 куб.м.
Всичко 2525 куб.м.