Процедури

Процедура № 1967 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 03.04.2018
Втора дата
Начална цена 20,821.38 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП” ДП –ТП „ ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ПО РЕДА НА чл.66,ал.2,т.2 във връзка с чл.67,ал.1,т.2 от

Данни за дървесината

Обект/и № 1805-3;1809-6;1809-7;1809-8;1810-5;1810-6;
Дървесен вид бк,изгор,бл,цр,гбр,лп,трп,кгбр,,мжд;
Едра 0 куб.м.
Средна 80.40 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 88.20 куб.м.
За огрев 151.07 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 319.67 куб.м.