Процедури

Процедура № 1590 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 04.12.2017
Втора дата
Начална цена 219,775.79 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ”Сеч , извоз , сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад” ОТ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЮИДП”ДП ТП „ДГС - НОВО ПАНИЧАРЕВО от ЛФ 2018 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1801;1805;1806;1807;1809;1810;1812;
Дървесен вид чб,бб,бк,бл,изгор,цр,гбр,кгбр,мжд,лп,тпр
Едра 545 куб.м.
Средна 1724 куб.м.
Дребна 73 куб.м.
Технологична 1457 куб.м.
За огрев 6259 куб.м.
ОЗМ 186 куб.м.
Всичко 10244 куб.м.