Годишен план за ползване на дървесина

Годишен план
Файл
Добавен
17.09.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план
Файл
Добавен
17.09.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план
Файл
Добавен
14.01.2021 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
05.10.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина 2020
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план 2020 г. (допълнителен)
Файл
Добавен
31.01.2020 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване 2020 г.
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина 2019 - допълнителен
Файл
Добавен
22.10.2019 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Ново Паничарево за 2019г.::
Файл
Добавен
23.01.2019 / ДГС Н. Паничарево
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Ново Паничарево за 2019г.:
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Ново Паничарево" за 2018 г..
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Ново Паничарево" за 2017 г..
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Н. Паничарево