Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01617 ДГС Гурково 08.07.2021 14:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214129 Таен 78960.00 лв.
Документи: прод 214129.zip
EТ01616 ДГС Гурково 08.07.2021 13:30 ТП ДГС Гурково / Обект №: 194133 Таен 3579.00 лв.
Документи: корен-194133.zip
EТ01615 ДГС Гурково 08.07.2021 13:00 ТП ДГС Гурково / Обект №: 214130 Таен 35640.00 лв.
Документи: корен-214130.zip
EТ01614 ДГС Чирпан 08.07.2021 11:30 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 216131 Таен 63434.00 лв.
Документи: Obekt_216131.rar
EТ01613 ДГС Чирпан 08.07.2021 11:00 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 216130 Таен 23525.00 лв.
Документи: Obekt_216130.rar
EТ01612 ДГС Чирпан 08.07.2021 10:30 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 216129 Таен 11408.00 лв.
Документи: Obekt_216129.rar
EТ01611 ДГС Чирпан 08.07.2021 10:00 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 216128 Таен 33593.00 лв.
Документи: Obekt_216128.rar
EТ01610 ДГС Чирпан 08.07.2021 09:30 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 216127 Таен 36135.00 лв.
Документи: Obekt_216127.rar
EТ01609 ДГС Чирпан 08.07.2021 09:00 ТП ДГС Чирпан / Обект №: 216111 Таен 25578.00 лв.
Документи: Obekt_216111.rar
EТ01608 ДГС Айтос 07.07.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2111-03; 2115-06 Таен 19608.60 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение за 2111-03 -дърв.от склад.rar
EТ01606 ДГС Котел 06.07.2021 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 39 Таен 56672.00 лв.
Документи: 51 ЕТ 01606 на корен-06.07.2021- об. 39.rar ТП об. 39.pdf
EТ01605 ДГС Котел 06.07.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 38 Таен 78954.00 лв.
Документи: 50 ЕТ 01605 на корен- 06.07.2021- об. 38.rar ТП об. 38.pdf
EТ01604 ДГС Котел 06.07.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 35 Таен 50190.00 лв.
Документи: 49- ЕТ01604-2021 на корен- 06.07.2021- об. 35.rar
EТ01603 ДГС Котел 06.07.2021 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 32 Таен 27664.00 лв.
Документи: 48 ЕТ 01603 на корен-06.07.2021- об. 32.rar
EТ01607 ДЛС Мазалат 05.07.2021 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2132 Таен 18350.00 лв.
Документи: 2132 обявяване.zip
EТ01602 ДГС Котел 02.07.2021 12:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 30 Таен 37033.00 лв.
Документи: 47 ЕТ 01602 на корен-02.07.2021- об. 30.rar 10- ТП об. 30.pdf
EТ01600 ДГС Котел 02.07.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 28 Таен 56239.00 лв.
Документи: 46 ЕТ01600 на корен-02.07.2021- об. 28.rar
EТ01599 ДГС Котел 02.07.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 27 Таен 15994.00 лв.
Документи: 45 ЕТ01599 на корен- 02.07.2021- об. 27.rar
EТ01598 ДГС Котел 02.07.2021 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 7 Таен 65569.00 лв.
Документи: 44 ЕТ 01598 на корен- 02.07.2021- об. 7.rar
EТ01601 ДЛС Мазалат 01.07.2021 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2130 Таен 46083.00 лв.
Документи: 2130 обявяване.rar