Ценоразписи

одобрен ценоразпис за продажба на добита иглолистна дървесина
Файл
Добавен
20.12.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита д-на
Файл
Добавен
13.12.2017 / ДГС Н. Паничарево
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
06.12.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
23.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита дървесина на физически лица
Файл
Добавен
09.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита дървесина на юридически лица
Файл
Добавен
07.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита дървесина на физически лица
Файл
Добавен
03.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита дървесина на Кроношпан
Файл
Добавен
01.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис начало на продажбите-01.11.17г. от 11,30ч.
Файл
Добавен
01.11.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис за Кроношпан
Файл
Добавен
16.10.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита дървесина за Кроношпан по ценоразпис
Файл
Добавен
12.10.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита дървесина начало на продажбите-27.09.17г. от 13,00 часа
Файл
Добавен
27.09.2017 / ДГС Н. Паничарево
продажба на добита дървесина по одобрен ценоразпис-начало на продажбите-20.09.2017г. от 9.00 часа
Файл
Добавен
20.09.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина/начало на продажбите-18.09.2017г. 15.30часа/
Файл
Добавен
18.09.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица
Файл
Добавен
14.09.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина на юридически лиса
Файл
Добавен
08.09.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина за юридически лица
Файл
Добавен
05.09.2017 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина за физически лица
Файл
Добавен
05.09.2017 / ДГС Н. Паничарево