Ценоразписи

одобрено предложение за продажба на добита д-на
Файл
Добавен
03.12.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
26.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад
Файл
Добавен
12.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
06.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита дървесина от склад
Файл
Добавен
01.11.2018 / ДГС Н. Паничарево
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина от склад
Файл
Добавен
19.10.2018 / ДГС Н. Паничарево
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
09.10.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрено предложение за продажба на добита иглолистна д-на
Файл
Добавен
04.09.2018 / ДГС Н. Паничарево
предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
17.07.2018 / ДГС Н. Паничарево
дърва за физически лица
Файл
Добавен
04.07.2018 / ДГС Н. Паничарево
ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
21.06.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина на физически лица
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразлис за продажба на добита дървесина на физически лица
Файл
Добавен
30.04.2018 / ДГС Н. Паничарево
Продажба на добита дървесина от склад
Файл
Добавен
18.04.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина от склад
Файл
Добавен
03.04.2018 / ДГС Н. Паничарево
одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина
Файл
Добавен
16.03.2018 / ДГС Н. Паничарево
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
16.02.2018 / ДГС Н. Паничарево
продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
11.01.2018 / ДГС Н. Паничарево
продажба на добита дървесина на склад
Файл
Добавен
21.12.2017 / ДГС Н. Паничарево